POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Bieżąca działalność PCPR
Bieżąca działalność PCPR
Drukuj PDF

Sprawozdania i dokumenty - 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVII /197/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2013 roku

UCHWAŁA NR XXVIII /203/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie

UCHWAŁA NR XXVIII /204/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu

UCHWAŁA NR XXVIII /202/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Wągrowieckiego

UCHWAŁA NR XXVIII /201/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego

UCHWAŁA NR 443 /2013 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Sprawozdanie z działalności PCPR w 2012 roku

Sprawozdania i dokumenty - 2012 rok

Sprawozdanie WTZ w Wągrowcu 2011

Uchwała Nr Nr XVII/125/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności WTZ w Wągrowcu.

Sprawozdanie WTZ w Wapnie 2011

Uchwała Nr Nr XVII/124/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności WTZ w Wapnie.

Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego.

Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w 2012 roku.

Uchwała nr XVII/128/2012 zmieniająca uchwałę Nr XVI/119/2012 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Uchwała Nr 223 /2012 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie trybu postępowania w przypadku przyznawania środków na realizację pieczy zastępczej 

Uchwała Nr 223 /2012 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie trybu postępowania w przypadku przyznawania środków na realizację pieczy zastępczej 

Uchwała NR XVI /119/ 2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Uchwała NR XVI /118/ 2012 Rady  z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu


Sprawozdania i dokumenty - 2011 rok

Sprawozdanie z działalności PCPR 2011

Protokół komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wągrowieckiego z przeprowadzonej kontroli


Sprawozdania i dokumenty - 2010 rok

Sprawozdanie z działalności PCPR 2010

Informacje dotyczące wybranych form działalności PCPR Wągrowiec w 2010 roku (z podziałem na gminy)


Sprawozdania i dokumenty - 2009 rok

Nabór na stanowisko urzędnicze REFERENT

Sprawozdanie z działalności PCPR 2009

Informacje dotyczące wybranych form działalności PCPR Wągrowiec w 2009 roku ( z uwzględnieniem podziału na gminy)

Sprawozdanie z realizacji zadań przez jednostki określone w Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej na lata 2002-2010 w Powiecie Wągrowieckim w 2008 roku

Informacja o rodzinach zastępczych i działaniach PCPR na rzecz opieki nad dziećmi

Uchwała Nr XXX/187/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2013


Sprawozdania i dokumenty - 2008 rok

Sprawozdanie 2008 PCPR w Wągrowcu

Sprawozdanie 2008 WTZ Wapno

Sprawozdanie 2008 WTZ Wągrowiec

Informacja o rodzinach zastępczych i działaniach PCPR na rzecz opieki nad dziećmi (maj 2008)

Analiza i ocena realizacji zadań powiatu w zakresie polityki prorodzinnej z uwzględnieniem pomocy osobom niepełnosprawnym (maj 2008)

Informacje o realizacji Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej na lata 2002 –2010 w roku 2007 (10 lipiec 2008)


 Licznik Odwiedzin

Odsłon : 235158